برس استوانه ای

برس استوانه برای سال های متمادی پاسخی به نیاز دستگاه های خط تولید بوده اند. این نوع برس به دلیل تطابق بالای خود  با کارهای مختلف ،مصرف زیادی این نوع برس  دارد. لیست متغیرهایی که بر عملکرد تأثیر می گذارند شامل تغییرات در چرخش برس در دقیقه، سفتی نخ منو فیلامنت، کیفیت نخ منوفیلامنت، سبک تولید برس و اندازه نخ منوفیلامنت است. هدف از این صفحه آشنایی شما با سبک مختلف ساخت برس برس استوانه ای  است. هر سبک دارای نقاط قوت و ضعف خاصی است که آن را برای یک کاربرد خاص بهتر از هر سبک دیگری مناسب می کند.

برس استوانه ای از نوع کاشت نخ منوفیلامنت توسط منگنه

فرچه شست و شوی شیشه

پایه این نوع برس از جنس چوب یا پلاستیک می باشد. حفره های توسط دستگاه سی ان سی زده  میشود.

الگوی سوراخ کاری میتواند کامل یا مار پیج و یا چپ گرد و یا راست گرد باشد . در تصاویر زیر نوعمختلف سوراخ کاری را مشاهده میکنید.

فرچه چمن مصنوعیفرچه استوانه ایفرچه مبارزفرچه قالیشویی

بعد از سوراه کاری توسط دستگاه CNC سپس نخ های منوفیبلامنتبا استفاده از منگنه های فلزی منگنه می شوند. تنوع زیادی از نخ های منوفبلامنت امکان پذیر است. برای صرفه جویی قابل توجهی نسبت به یک برس جدید، یک برس استوانه مجموعه منگنه ممکن است یک یا دو بار شارژ مجدد شود.

نوار کانال فلزی شکل

این برس که فرچه نواری میباشد.فرچه،نواری،به فرچه ای صاف که توسط کانالیUشکل تمام نخ منوفیلامنت توسط یک سیم مفتول در هسته این کانالUشکل گذاشته میشود تا نخ های منوفیلامنت از جای خود بیرون نیاید. این برس نواری توسط یک محور دور یک لوله تابیده میشود حال ممکن است این فرچه از داخل باشد و یا از بیرون برای درک بهتر این موضوع توضیحاتی داده میشود.


این نوع برس به دو دسته تقسیم میشود

1-برس نواری نخ از بیرون

فرچه نواری

2-برس نواری نخ از داخل

هر کدام از برس های بالا کارای مختلفی دارد

از برس های استواته ای  از بیرون در جهت پاکسازی مواد زائد و… استفاده میشود اما از برس استوانه ای از داخل برای تولید طناب و یا سیم بکسل استفاده میشود.

برس لوله شوی

این نوع برس عموماً با برس های لوله شور و با لوله مرتبط است، اما در برخی کاربردها می تواند به عنوان یک برس استوانه ای عالی عمل کند.

نحوه تولید این نوع برس این است که دو سیم با رشته الیافت  که بین آنها نگه داشته شده است به هم پیچیده می شوند.

از  کاربردهای این برس می‌توان برای حفره های با قطر کم از این برس های لوله شور استفاده کرد ، مزیت این برس این است سیم وسط  پیچ خورد و به یک برس کامل تبدیل می شود .

فرچه بطری شویفرچه لوله شویبرس لوله شوی