بسته بندی صنعتی و سورتینگ

امروزه برای کسب سهم بازار و حتی حفظ سهم بازار صرفا تولید صنعتی کافی نیست و نیاز است تا محصول تولید شده به شکلی صحیح بسته بندی گردد.تعابیر بسیاری از شکل صحیح می توان بکار برد ولی به هر صورت رعایت الزاماتی مانند استاندارد و جنبه های فنی ، بهداشتی از یک سو و توجه به شرایط حمل محصول تا بازار مصرف از سوی دیگر و همچنین تامین نظر و سلیقه مشتری می تواند از اهم این تعابیر باشد.
در این میان محصولات باغی در رقابتی نفس گیر میان تولیدکنندگان هر روز جامه ای جدید از صورتهای جدید بسته بندی بر تن می کنند که شروع موضوع از حوصله این متن خارج است چه رسد به انتقال معنی.آنچه که موجب اشاره به محصولات باغی در این متن گردیده است وجود مرحله برس زنی و سورتینگ است که پای صنایع برس سازی را به مراحل تولید و بسته بندی محصولات باغی باز می کند.

بسته بندی صنعتیدر این میان محصولات باغی که نیاز مبرم به سورتینگ دارند عبارتند از پرتقال ، سیب ، سیب زمینی ، کیوی ،خیار و هویج.
در مرحله سورتینگ برای هرکدام از این محصولات باغی برسی خاص استفاده میشود تا نه به محصول آسیب رسد و نه عمل سورتینگ بدون کیفیت لازم انجام شود.
مثلا در سورتینگ سیب زمینی از نخ 0.4 استفاده میشود تا پوست نازک سیب زمینی کنده نشود.ضمنا پایه فرچه معمولا از تفلون میباشد و شکل فرچه نیز حالت سینوسی می باشد تا تمام محصول به صورت یک نواخت فرچه بخورد.در برخی دیگر از محصولات باغی مانند پرتقال از نخ 0.2 استفاده میشود تا واکس بر روی پوست میوه بصورت یکنواخت زده شود و میوه بتواند جلب توجه خاصی بکند.جهت اطلاع یادآوری می شود فرچه هویج شوی معمولاضخامت نخ 0.6 دارد و پایه آن تفلون می باشد .

جهت داشتن اطلاعات بیشتر در مورد کاربردهای صنعتی فرچه یکی دیگر از مقالات این سایت را به شما پیشنهاد می کنیم.مقاله قالیشویی و داشتان فرچه را بخوانید تا نقش فرچه صنعتی را در زندگی روزمره خود بیشتر دریابید.ضمنا جهت افزایش اطلاعات شما در بسته بندی مراجعه به سایت اینترتی پیام صنعت بسته بندی را پیشنهاد می کنیم.