فرچه آرد پاش


برس آرد پاش

به فرچه استوانه ای شکل که توسط الکتروموتور به چرخش در می‌آید به جهت پاشش آرد یا کنجد به خمیر که قبل از چانه گیر و خمیر پخش کن استفاده میشود.

فرچه آرد پاش

دستگاه آرد پاش

دستگاهی است برای اضافه کردن دانه های ریز مثل آرد نانوایی ویا کنجد و… به صورت از بالا و پایین که توسط فرچه آرد پاش، محصول بصورت یکنواخت انجام می‌دهد.

و آرد های اضافی توسط یک هواکش قوی از روی خمیر برداشته می‌شود

مشخصات برس آرد پاش

  • طول فرچه
  • قطر شفت
  • قطر پایه پلی اتیلن
  • قطر نهایی فرچه
  • ضخامت نخ منوفیلامنت(معمولا از ضخامت نخ ۰۳ یا ۰۴ استفاده میگردد)
  • جنس نخ منوفیلامنت (میتوان از جنس pet یا pbt)استفاده میشود

برس آرد پاش