فرچه ورق کارتن

این نوع فرچه ب عنوان هدایت کننده ورق کارتن هست که داخل شفت های معمولا 3 متری قرار میگیرد تا بتواند حجم بیشتری از ورق ها را جا دهد .
این نوع فرچه معمولا در کارخانه های تولید کاتن جند لایه مصرف میشود که در ابعاد و اشکال مختلف تولید میشود

برای ساخت این نوع فرچه باید قطر داخلی فرچه که ب شفت دستگاه متصل است حساب شود و قطر پایه فرچه نیز باید محاسبه شود و همچینی نوع الیافت که چه ضخامتی میخاهد برای این نوع فرچه در نظر گرفته شود و همچینی طول نخ الیافت باید محسبه شود.
شما برای سفارش های خود میتواند در منوی ثبت سفارش، سفارش خود را صادر کنید تا با شما در اسرع وقت تماس گرفته میشودوهمچین میتوانید با شماره های گذاشته شده در داخل سایت جهت سفارشات شما و یا راهمنایی جهت ساخت فرچه تماس حاصل نمایید.