فرچه پرداخت کاری

فرچه پرداخت کاری

فرچه پرداخت کاری: این نوع فرچه جهت تمیز کردن سطح کار مورد استفاده میشود . که معمولا در صنایع برش کاری آهن الات و یا صنایع مبل سازی و برش …

فرچه بیضی شکل

این نوع فرچه برای دستگاه های دستی قالیشویی میباشد و طراحی سوراخ کاری و کاشت این نوع فرچه بیضی شکل میباشد