فرچه بیضی شکل

این نوع فرچه برای دستگاه های دستی قالیشویی میباشد و طراحی سوراخ کاری و کاشت این نوع فرچه بیضی شکل میباشد

قالیشویی و داستان فرچه

قالیشویی و کف شویی با گذشت زمان و مدرن شدن این صنعت شست و شوی فرش یا سالن ها به صورت دستی تغیر یافت و بصورت نیمه اتوماتیک یا تمام …