فرچه

فرچه سر دریلی

فرچه سر دریلی هیچ کاری وجود ندارد که نتوانید با این مجموعه برس دریلی همه کاره از پس آن بر بیایید. می‌توان از آنها برای تمیز کردن کباب‌پز، پاک کردن کثیفی‌ها …